cobra

https://github.com/spf13/cobra-cli/blob/main/README.md

go install github.com/spf13/cobra-cli@latest go mod init xxxxx cobra-cli init

viper

https://github.com/spf13/viper

https://darjun.github.io/2020/01/17/godailylib/cobra/